Telsto Development Co., Limited

Telsto Development Co., Limited

Địa chỉ: SÀN 3RD, XÂY DỰNG E, SỐ 998 SHENBIN ĐƯỜNG NAM, 201100, THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC
Nhà máy: SÀN 3RD, XÂY DỰNG E, SỐ 998 SHENBIN ĐƯỜNG NAM, 201100, THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC
Điện thoại: 0086-21-5329-2110 (Thời gian làm việc)   
Fax: 0086-21-5329-2298
Địa chỉ liên hệ : Ms. Vivienne Tam (Telsto Development Co., Limited) Lân đăng nhập cuôi: giờ 32 từ phút cách đây
Chức vụ : Sales Manager
Điện thoại : 86-18918169541
VIBER : 86-18918169541
WHATSAPP : 86-18918169541
Skype : info@telsto.cn
WeChat : 18918169541
Thư điện tử : info@telso.cn
gọi hệ
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ